Over DAS

Meesters in juridische hulp

Wij maken juridische hulp toegankelijk voor consument en ondernemer, verzekerd en onverzekerd. Wij lossen problemen op voordat ze conflicten worden en leveren zo een grote bijdrage aan een eerlijke samenleving.

Over DAS

Meesters in juridische hulp

Wij maken juridische hulp toegankelijk voor consument en ondernemer, verzekerd en onverzekerd. Wij lossen problemen op voordat ze conflicten worden en leveren zo een grote bijdrage aan een eerlijke samenleving.

Ons meesterschap

Zonder onze mensen is er geen DAS. Hun meesterschap – in welke rol dan ook – zorgt ervoor dat we het recht toegankelijk maken voor iedereen.

Het meesterschap is een combinatie van een brede deskundigheid met een empatische mentaliteit.

Deze unieke combinatie zoeken wij ook in al onze mensen, want onze mensen maken DAS.

Ons meesterschap
We zijn er op momenten wanneer het er toe doet met hart voor onze klanten

We zijn er op momenten wanneer het er toe doet

met hart voor onze klanten

We zijn er op momenten wanneer het er toe doet

met hart voor onze klanten

Onze afdelingen

Binnen deze afdelingen zoeken we onze meesters. Juridische dienstverlening is en blijft onze kern, maar daaromheen zoeken we meesters op andere uiteenlopende gebieden.

ICT
10 vacatures
Wonen
Onroerende zaken, Contractueel recht & PF&E recht
Geen vacatures
Werk en inkomen
Arbeidsrecht & Sociale Verzekeringen
Geen vacatures
Commercie
3 vacatures
Verkeer
Verkeer - & Letselschade
2 vacatures
Direct deskundige hulp
Juridisch Servicecenter
Geen vacatures
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken
Overige Meesters op het Hoofdkantoor
9 vacatures
Advocatuur
3 vacatures
Personeel
Overige juridische Meesters
Geen vacatures

Binnenkort luister je hier de DAScast!

Medewerkers vertellen in hun eigen persoonlijke woorden hoe het is om te werken bij DAS.
Binnenkort hier te beluisteren...

DAS in cijfers

1360
medewerkers
7
vestigingen in Nederland
115.000
juridische vragen behandeld per jaar

Midden in de maatschappij

Bij ons staat maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. Dat uit zich in waar we voor staan; Juridisch hulp voor iedereen, waarbij we onze kennis op actuele onderwerpen, ook vaak gratis, delen waar nodig. Ook nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om beleggen en staan ethiek en integriteit aan de basis van ons handelen.

Midden in de maatschappij

Jouw privacy als sollicitant

Heb je bij DAS op een vacature gesolliciteerd? Of wil je als ‘externe medewerker’, zoals een uitzendkracht, stagiair, gedetacheerde of zzp-er, bij DAS werken? Dan vragen we je een aantal persoonlijke gegevens digitaal door te geven in ons systeem. Die informatie en eventuele documenten komen in onze sollicitatiemodule te staan.

Impliciete toestemming

Met het verstrekken van jouw gegevens geef je ons toestemming jouw persoonlijke gegevens op te nemen in ons systeem ten behoeve van de sollicitatieprocedure. We gebruiken jouw informatie alleen voor het doel waarvoor we die gegevens nodig hebben: het beoordelen van jouw geschiktheid voor de vacature of werkzaamheden.

Op het gebruik van jouw persoonsgegevens is de algemene DAS privacyverklaring van toepassing, die vind je hier. Daar lees je bijvoorbeeld hoe je je gegevens eventueel kunt inzien of corrigeren.

Welke persoonsgegevens verwerken we van je?

We verwerken de gegevens die jij, mondeling of schriftelijk, verstrekt in het kader van jouw sollicitatie bij DAS. Ook kunnen wij je aanwezigheid op internet en social media bekijken. Als je dat niet wilt, kun je natuurlijk je openbare social media aanwezigheid afschermen.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen als dat nodig is op grond van de wet of als we daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Denk hierbij aan het assessmentbureau dat wij inschakelen in het kader van het selectietraject of het bureau dat jou als kandidaat bij ons introduceerde. Wanneer dat noodzakelijk is voor de functie of de opdracht, dan maakt een assessment en/of pre-employment screening onderdeel uit van het sollicitatieproces. In dat geval delen wij jouw (contact)gegevens voor dat doel. Wij krijgen inzage in de resultaten van het assessment als je daar toestemming voor geeft. Tevens krijgen wij toegang tot de screeningsbevindingen. In beide gevallen blijven de rapporten in de digitale omgeving van het betrokken bureau.

Hoe zorgen we voor je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens staan goed beveiligd in jouw persoonlijke sollicitatiedossier in onze sollicitatiemodule. Alleen de betrokken medewerkers van HR en de wervingsmanagers van DAS hebben toegang tot jouw gegevens.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw gegevens in de sollicitatiemodule maximaal vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Als je wordt aangenomen, vraagt HR je opnieuw om voor de personeels- en salarisadministratie bepaalde gegevens aan te leveren. Als we besluiten nu niet met je door te gaan, dan vragen we je om toestemming je gegevens langer te bewaren. We willen je gegevens graag in portefeuille houden voor toekomstige vacatures. We bewaren je gegevens dan maximaal een jaar. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken als je je persoonlijke gegevens niet langer met DAS wilt delen. Dat doe je door een mailtje te sturen naar recruitment@das.nl. We verwijderen je gegevens dan zo snel mogelijk.